Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

Campuchia (12): “Xông pha” vào căn cứ địa của Khmer Đỏ - vào địa cứ (phần 3)

Kỳ trước: Campuchia (12): “Xông pha” vào căn cứ địa của Khmer Đỏ- đến Anlong Veng (phần 2)

Ở Anlong Veng không thể tìm thức ăn chay cho Emilie nên cô ta đành ăn cơm không cùng cà chua. Cô ta đói đến nỗi tay chân run lẩy bẩy; vậy mà trước đó cứ kén chọn mãi; cuối cùng đói quá nên phải chịu thôi. Ăn xong thì mọi người suy nghĩ xem nên làm gì. Bàn bạc một lúc thì quyết định không nghỉ tại nhà trọ
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0