Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Dân đi bụi là một bọn sống vô ích với cộng đồng phải không????Một số người, già ở tuổi về hưu cũng có, trẻ như sinh viên cấp ba, đại học cũng có, hoặc bằng tuổi của tôi cũng có, thậm chí có cả những bạn đã từng vác ba lô đi rong vài chuyến, thắc mắc và hỏi: “Tôi và cái bọn đi bụi dài hạn như tôi sống như thế có ích cho cộng đồng hay không? Chỉ đi rong chơi mà không làm việc thì làm sao gọi là sống có ích? Nếu ai cũng đi như thế thì còn ai làm việc? Tóm
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0