Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

NHỮNG BÀI THUYẾT PHÁP HAY CỦA THẦY THÍCH CHÂN QUANG


Đúng là hay thật!!!!!!

Tôi chưa bao giờ là Phật tử mà khi nghe những bài thuyết pháp này thì thấy quả là hay thật!!!!

Lúc tôi ở Ấn độ, có người bảo tôi rằng: Theo tiên đoán của một vị Cao tăng (xin giấu tên vị Cao tăng này - nhưng đây là người cả thế giới đều biết tên) thì trong tương lai các nhà Sư Việt Nam sẽ sáng chói trong giới Phật Giáo trên toàn thế giới. Vì sao họ trở nên sáng chói???
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0