Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Đạo Phật đơn giản đến thế kia à!!!!
Đơn giản như thế nào????????????????????????????Đó là để tránh nhân đau khổ, đi trên đường an vui hạnh phúc,
chúng ta CHỈ CẦN giữ gìn 5 giới và tu 3 nghiệp lành.Năm giới:1. Mình quý mạng sống của mình, người cũng quý mạng sống của
người, nên không được giết hại mạng sống của người.2. Mình quý của cải của mình không muốn ai lấy, người cũng
quý của cải của người, nên không được
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0