Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Chú Đại Bi
Ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi có dịp "tám" với tăng ni và Phật tử Việt Nam. Có đoàn Phật tử ở lại đây hơn 2 tháng để tu tập. Đó là đoàn Phật tử  tá túc ở chùa Độ Sanh do sư cô Tuệ Mỹ (Chùa Kim Liên, Sài Gòn) dẫn đầu. Đoàn họ đi hơn 30 người và 5 người này ở lại hơn 2 tháng để tu.
Các sư cô và nhóm Phật tử tá túc ở chùa Độ Sanh.
Họ bảo với tôi rằng đoàn của họ gặp biết bao trắc trở trên đường
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0