Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Tập ngồi thiền
Có thể ngồi kiết già, nghĩa là
bàn chân trái đặt trên bắp chân phải, bàn chân phải đặt trên bắp chân trái.Cũng có thể ngồi bán già, nghĩa
là bàn chân trái đặt trên bắp chân phải HOẶC bàn chân phải phải đặt trên bắp
chân trái.Nếu không ngồi được hai tư thế
trên, có thể ngồi theo lối người Nhật, nghĩa là hai gối song song, hai sống bàn
chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình. Với
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0