Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Tập thở
1. Tuy thở ra thở vào là việc làm
của phổi, tức là của ngực, nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự. Sự
lên xuống của bụng hòa nhịp với sự lên xuống của ngực. Ta nhận thấy khi ta bắt
đầu thở vào thì bụng bắt đầu lên cao. Nhưng khi hơi thở vào đi được khoảng hai
phần ba con đường của nó thì bụng bắt đầu xuống bớt.2. Tại sao? Ở giữa ngực và bụng
có một màn ranh giới gọi là hoành
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0