Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Thế nào là một người đẹp theo quan điểm Phật giáo?
Có một câu chuyện thời Phật:Ở nước Câu Lưu có vị
Bà La Môn làm quốc sư. Ông ta có bảy cô con gái rất đẹp, và đã đánh cá với
người bạn tên Phân Nho Đạt rằng khi ông dẫn bảy cô gái vào thành cho mọi người
xem, nếu có ai chê xấu thì ông thua 500 tiền vàng; nếu không ai chê thì Phân
Nho Đạt thua 500 tiền vàng.Họ dẫn bảy cô gái đi
khắp nước trong 90 ngày. Không ai chê nửa lời.Nghe
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0