Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Vì sao người ta lạy Phật?
Thứ nhất, lạy Phật là nhớ ân đức của Phật. Nhân hình tượng
của Ngài, gợi cho người ta nhớ đến ân đức lớn lao: Ngài đã tìm đường giác ngộ,
thấu tột chân lý giải thoát đau khổ trong sanh tử và đem chỉ dạy lại cho mọi
chúng sanh. Do đó, người ta lạy Phật là để tỏ lòng biết ơn vô hạn. Song
lễ Phật vốn do tâm thành, có tâm chí thành thì mới cảm sâu với Phật.Thứ hai, lạy Phật là để nhắc người ta
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0