Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Ba câu trả lời mầu nhiệm (Leo Tolstoy)
Nhà vua ấy, Tolstoy không biết
tên. Một hôm đức vua nghĩ rằng, giá vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ
không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:1. Làm sao để biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi
công việc?

2. Làm sao để biết nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải
chú trọng?

3. Làm sao để biết công việc nào là công việc
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0