Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Thương cho Phật giáo Bắc tông!!!!
Phật dạy một câu: Một đám thằng
mù ôm nhau đi.Nghĩa là sao???? Những người cùng
nghiệp thì cùng sanh một nơi không có Phật Pháp hoặc Phật Pháp đi sai đường.
Vậy là người dẫn đường mù dẫn đám đệ tử mù lòa cùng nhau đi vào con đường đọa.Phật lại dạy: “Này kẻ tỳ kheo vô
minh kia! Sao ngươi dám thuyết Pháp của ta như thế. Ngươi nói sai Pháp của ta
thì không chỉ ngươi phỉ báng ta mà ngươi
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0