Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Tướng số cố định hay thay đổi????????????
Tướng và số không cố định, nó tùy
theo tâm niệm và việc làm của con người mà đổi thay. Đừng vì tướng xấu hay tử
vi xấu mà bi quan buồn khổ. Con người sanh ra do có phước mà hiện ra tướng tốt.
Phật do công đức mà thành tựu 32 tướng tốt. Người do tạo nghiệp bất thiện ít
phước mà có tướng xấu. Tuy nhiên tướng xấu hay tốt còn tùy theo hiện nghiệp
(nghiệp trong kiếp sống hiện tại) mà có đổi thay.
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0