Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Tỳ kheo của Đức Phật
Tỳ kheo kham nhẫn lạnh, nóng,
đói, khát, sự xúc chạm của muỗi, ruồi, gió, mặt trời và các loài bò sát, các ác
ngữ, các lời nói chửi mắng, vị ấy sống quen kham nhẫn với những cảm thọ về
thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, bất khoái, không thích ý, đau
đớn đến chết, được gột sạch về uế nhiễm tham sân si. VỊ ẤY XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CÚNG
DƯỜNG, CUNG KÍNH, TÔN TRỌNG, CHẤP TAY, LÀ VÔ
THƯỢNG
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0