Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Chùa Độ Sanh
Loa loa loa, nếu muốn sang đây
làm tình nguyện thì đến trường của cô Từ Tâm, còn nếu không muốn làm tình
nguyện mà lại muốn tu (có hú không thì tùy) thì có thể đến chùa Độ Sanh ở. Chùa
này do thầy Hoàng Hiền, cũng một Việt kiều Mỹ sang đây mở. Muốn biết về cuộc
đời của thầy Hoành Hiền thì hãy vào google tìm đoạn Youtube “Phật Pháp nhiệm
màu kỳ 15” sẽ biết ngay. Đó là cả một sự thay đổi 180 độ
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0