Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Một số từ thông dụng trong tiếng Miến (Myanmar)
I don’t know/ I don’t understand: Nạ ma lê bu / Mạt ti bu

Toilet: ay đa

Where’s the toilet? Ay đa ba ma lay?

Ma hô pu: No

Hô kê: Yes

Hello: Ming la ba

How are you? Nị cao là?

I’m well: Cao nị

Have you eaten yet? Sai pí bì la

I’ve eaten. Sai pí bì

How much? Bờ láo lê?

Thank you: che zu bê

You are welcome: chi sut tin ba tê

Water: dề

Market: dzê

I want to buy water? Chơ ma kô dề
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0