Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Trường Việt Nam ở Bồ Đề Đạo Tràng
Đó là trường do ni sư Từ Tâm, một
Việt Kiều Mỹ sang đây mở.
Vừa bước qua khỏi cổng là thấy
ngay tượng Phật.

Trường gồm có:


Một dãy hành lang vào các phòng học.
Một lớp học tiêu biểu.
Một phòng học nghề tiêu biểu là nghề may.
Văn phòng hiệu trưởng


Trong trường có cả chính điện để
thờ Phật
Ni sư Từ Tâm.


Tin vui cho những ai có thời gian
rảnh
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0