Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Đạo Jain (Jainism) – Đạo không cần mặc quần áo
Ấn độ được xem là nơi ra đời của bốn tôn giáo: đạo Hindu
(Hinduism), Đạo Phật (Buddhism), đạo Sikh (Sikhism), đạo Jain (Jainism)

Sarnath vừa có ý nghĩa quan trọng đối
với đạo Phật vừa có ý nghĩa quan trọng đối với đạo Jain. Đối với đạo Phật thì
đây là nơi Đức Phật, sau khi giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, đã chuyển bánh xe
Pháp Luân đầu tiên. Buổi thuyết Pháp đầu tiên của Phật là tại Vườn Lộc
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0