Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Đạp xe từ Bodhgaya đến Sarnrth (Phần 5): 1 to 3 please!!!!
Kỳ trước: Đạp xe từ Bodhgaya đến Sarnath (Phần 4): A guest is a god!Đói meo, đã 3 ngày qua, mỗi ngày
tôi gần như chỉ ăn có một bữa và lại đạp xe ngược gió. Còn 3 quả xoài, tôi ghé
vào trước một ngôi nhà có vài chú trâu được cột đang ngáy ngủ và ngồi lên tấm
phản để gặm xoài. Có một con trâu được thả rông (không có cột dây) nhăm nhe
ngắm ngó tôi mãi, chắc muốn cướp xoài đây mà. Khi ăn vừa
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0