Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Những hình ảnh ở sông Hằng, Varanasi


Sông Hằng là một trong những con sông linh thiêng nhất thế giới và là con sông linh thiêng cũng là MẸ của người Hindu. Theo họ, bất cứ ai tắm trên con sông này, dặc biệt là ngay tại Varanasi thì mọi tội lỗi họ đã làm trong kiếp này xem như được xóa sạch. Nhiều người đến đây để chờ chết, bởi vì chỉ cần chết tại đây, thi thể sẽ được rửa bằng nước sông trước khi hỏa thiêu thì họ sẽ được lên thiên
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0