Blog công nghệ thông tin ảnh hot nhất về các sản phẩm đình đám mới xuất hiện tại thị trường

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Kushinagar - Nơi thân thể Phật Thích Ca sau khi nhập Niết Bàn được hỏa thiêu


Kỳ trước: Kushinagar - Nơi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn  

Cách nơi Phật nhập Niết Bàn khoảng vài cây số là nơi Phật được hỏa thiêu (ngôn ngữ bóng bẩy gọi là trà tỳ thay vì hỏa thiêu)
Tại đây 7 vương quốc "đứng chực" sẳn để nhận xá lợi Phật về thờ. Lúc đầu quốc vương nước Kushinagar lúc ấy không muốn chia, định tham lam ôm xá lợi một mình nhưng 7 vương quốc kia vừa to lớn hơn
Share this post

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
Posts RSS Comments RSS Back to top
© 2011 A Day in the Life of ClinicEscort ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0